ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολικό
Βιβλίο
Λύσεις
Ασκήσεων
Σχολικού
Θέματα από
Study4exam
Θέματα
Πανελλαδικών
Εξετάσεων
Βάσεις Σχολών Τμήματα
Πανεπιστημίων
Ερωτήσεις
Μαθητών
στο Study4exam
Διαγωνίσματα
Study4exams
Διδακτέα Ύλη
2019-2020

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αποδείξεις
Κεφάλαιο 1ο
Ταλαντώσεις
Αποδείξεις
Κεφάλαιο 2ο
Κύματα
Αποδείξεις
Κεφάλαιο 3ο
Μηχανική
Ρευστών 
Αποδείξεις
Κεφάλαιο 4ο
Μηχανική
Στερεού
Σώματος
Αποδείξεις
Κεφάλαιο 5ο
Κρούσεις
Doppler

ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΖΩ
ΘΕΜΑ Β2 20191. Κίνηση Ρευστού
2. Ισορροπία Ρευστού
1α.Εξίσωση Συνέχειας
1β.Εξίσωση Bernoulli
2. Νόμος Υδροστατικής
ΘΕΜΑ Β3 20191.Στροφική Ομαλά Επιταχ.
2.Κρούση στερεού με μάζα
3.Ομαλή Στροφική
1.ΘΜΚΕ
2.ΑΔΣ
3.Χρονικές Εξισώσεις
ΘΕΜΑ Γ 20191.Ισορροπία 
2. Πλαστική Κρούση
3. Α.Α. Ταλάντωση
1. 1ος Νόμος Νεύτωνα
2. ΑΔΟ
3α. ΑΔΕΤ
3β. Χρονικές Εξισώσεις
ΘΕΜΑ Δ 20191. Ισορροπία Στερεού
2. Μεταφ. Ομ. Επιταχ
3. Στροφ. Ομ. Επιταχ
4. Μεταφ. Ομ Επιβρ.
1. Συνθήκες Ισορ. Στερεού
2α. 2ος Νομος Νεύτωνα
2β. Χρον. Εξισώσεις
3α. ΘΜΚΕ
3β. ΘΝΣΚ
4α. 2ος Νόμος Νεύτωνα
4β. Χρον. Εξισώσεις
ΘΕΜΑ Β3 20181. Κίνηση ρευστού
2. Οριζ. Βολή
1α. Εξίσωση Συνέχειας 
1β.Εξίσωση Bernoulli 
2. Χρονικές Εξισώσεις
ΘΕΜΑ Β2 20181. Ανακατανομή Μάζας1α. ΑΔΣ
1β. ΘΜΚΕ
ΘΕΜΑ Δ 2018
ΘΕΜΑ Β 2017
ΘΕΜΑ Γ 2017
ΘΕΜΑ Δ 2017
ΘΕΜΑ Β3 2016
ΘΕΜΑ Γ 2016

download (1)

Δείτε και αυτό: 

ΦΥΣΙΚΗ A’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

SIMULATIONS

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ

«Όσο μεγαλύτερη η ακρίβεια με την οποία προσδιορίζεται η θέση ενός σώματος, τόσο μικρότερη είναι η ακρίβεια με την οποία προσδιορίζεται η φορά και η ταχύτητά του.»

(η Αρχή της Απροσδιοριστίας)

Werner Heisenberg

Werner Heisenberg, 1901-1976, Γερμανός φυσικός