Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (STUDY4EXAMS)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΒΟΛΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΚΡΟΥΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΟΡΙΖ. ΒΟΛΗ –
ΚΡΟΥΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ-
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-
ΒΑΡΥΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5

Δείτε και αυτό:

IB PHYSICS

INTERNATIONAL A LEVEL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ- ΣΧΟΛΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ

SIMULATIONS

«Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά. «

Σωκράτης

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος