ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 2020-2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
20-21
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
20-21 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
20-21
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
20-21 -ΑΠΑΝΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015-2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο 
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο 
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο 
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο 
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο 
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο 
19-20 -ΑΠΑΝΤ

Δείτε και αυτό: 

ΦΥΣΙΚΗ A’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

SIMULATIONS

download (1)

Η επιστήμη ανακαλύπτει αυτά που υπάρχουν. Η τεχνολογία μετατρέπει αυτήν τη γνώση σε πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ.

Theodore Von Karman βιογραφικό

Theodore Von Karman, 1881-1963, Ουγγροαμερικανός επιστήμονας